Hvilke type kandidater er det DNB egentlig leter etter?

Hvilke type kandidater er det DNB egentlig leter etter? Her kommer konkrete tips fra en insider i DNB.

Anders Skjærholt jobber med digital innovasjon og forretningsutvikling i DNB 

Et bredt spekter av bedrifter, bransjefolk, HR-folk, økonomieksperter og teknologer rapporterer de samme nyhetene: personer med teknologi- og datakunnskaper er fremtidens vinnere i arbeidsmarkedet. Det er ikke tvil om at dagens og fremtidens briljante teknologier krever i økende grad arbeidstakere med høy kompetanse innenfor teknologifeltet.

Vi i ECONnect er nysgjerrige på om hypotesen også gjelder i like stor grad for oss samfunnsøkonomer. For å belyse dette har vi gjort et intervju med Anders Skjærholt i Norges største bank, DNB. Han jobber med digital innovasjon og forretningsutvikling i DNB og er utdannet samfunnsøkonom fra UiO med spesialisering innen adferdsøkomi. Han virker som den rette personen å kontakte!

 

Vi i ECONnect gjennomfører dette intervjuet fordi vi har blitt forespeilet av Glenn Menkin, ansvarlig for rekruttering av studenter og nyutdannete i DNB, at rendyrkete samfunnsøkonomer ikke står i høy kurs hos DNB om dagen. Vi ble fortalt at fokuset til rekrutteringen ligger heller på å få tak i personer med spisskompetanse innen teknologi og data science. Vi lurer derfor på om du studerte teknologifag på samfunnsøkonomiutdannelsen din?

 

Nei, det gjorde jeg ikke. Da jeg søkte jobb i DNB så var det jo litt andre tider, så da hadde ikke DNB et like sterkt fokus på teknologer som de har nå, men når det er sagt så tok jeg en fordypning innen adferdsøkonomi (behavioural economics) som jeg mener var relevant når jeg studerte og som fortsatt er det. Dette er en gren av økonomifaget som kort fortalt studerer hvorfor individer ikke gjør som de sier de skal gjøre. Denne kompetansen er veldig relevant for det jeg jobber med i dag, som er digital innovasjon og utvikling av nye tjenester for DNB. Vi ønsker å være veldig brukerbasert, og da er det nyttig å ha den balasten som adferdsøkonomi bringer med seg.

Når jeg først var inne i DNB, kom jeg til en arbeidsplass som best kan karakteriseres som en lekegrind hvor man kan begynne å lære seg masse nye ting man ikke kunne fra før. For meg er derfor nysgjerrighet utrolig viktig og bruke den aktivt til å utforske de områder man ikke har spesialkompetanse på.

 

Gitt dagens situasjon, har du noen konkrete tips til samfunnsøkonomistudenter om hvilke fag en bør velge for å være relevant for en bank som DNB?

 

Fra mitt perspektiv ser jeg at rekrutteringsmiljøet er veldig glad i blandingen av teknologi/data science og økonomi/finans, med hovedtyngde på teknologi. Kandidater med erfaring fra datateknologi, informatikk, statistikk eller entreprenørskap representerer dette godt, og de har derfor en høy stjerne hos oss i DNB. Samfunnsøkonomer med spisskompetanse på økonometri kan i mine øyne også til en viss grad fylle dette behovet. Det er naturlig for DNB, som i alle år har hatt en kombinasjon av sterk økonomi- og finanskompetanse og lite teknologikompetanse, å ha et økt fokus på å tiltrekke seg de kandidatene som er veldig spisset inn mot teknologi.

 

Tror du de trendene du skisserer for DNB også gjelder for andre bank- og finansvirksomheter i Norge, ettersom DNB er en stor aktør i dette markedet?

 

Ja, det vil jeg nok si. Hos de kommersielle bankene, våre konkurrenter, ser vi akkurat samme utviklingen. Dette er fordi bankene må ruste seg til kamp, og den kampen handler om å utvikle de beste brukerorienterte digitale løsningene. Bankene konkurrerer ikke lenger kun mot andre nasjonale banker, men også mot alle de store internasjonale teknologiaktørene som Google, Facebook, Amazon osv. som i prinsippet kan levere mange av de tjenestene vi leverer i dag.

 

Slik du skisserer det nå, så er strategien for dere og andre i bank- og finanssektoren er å være ’’first mover’’ for å skaffe seg de beste digitale løsningene først?

 

Ja, men denne strategien er ikke unik for sektoren jeg jobber i. Det er en voldsom etterspørsel etter digitale løsninger i mange bransjer og kanskje særlig i retail-bransjen. Vi ser at store varehandelselskaper ønsker å gjøre mer og mer på nett, og de har da på mange måter de samme behovene som bank og finans har: de trenger tjenestedesignere, produktutviklere, programmerere, it-arkitekter, folk som kan kunstig intelligens osv, så det er ikke slik at vi kun konkurrerer med bank- og finanssektoren, men også mellom bransjer om å få tak i de dyktigste teknologi-hodene. Det er stor knapphet i Norge på personer med teknologikunnskaper og vi rekrutterer derfor også mye internasjonalt.

 

Tilbake til deg. Har du noen synspunkter på hvilken kompetanse du har tatt med deg inn i DNB som du mener er verdifull for den jobben du gjør i dag?

 

Jeg kan ikke spesifikt peke på noe spesielt, men jeg er nysgjerrig av natur og det har bidratt til at jeg har kommet dit jeg er i dag. Jeg har hatt verv på instituttet og i økonomimagasinet vi ga ut på Blindern og jeg har vært på utveksling. Dette er noe de fleste studenter gjør, så jeg tror ikke dette har spilt noen stor forskjell for meg. I studietiden var jeg i lengre tid frustrert over hvor baklengs og utdatert mye av økonomifaget som undervises er, og valgte derfor å fokusere på nye retninger innenfor økonomi, som adferdsøkonomi. Jeg tror studentene gjør det lurt i å utforske skjæringspunktene mellom samfunnsøkonomi og andre disipliner, som for eksempel psykologi, statsvitenskap og datateknologi.

Jeg jobber i en avdeling som jobber med nye teknologier som blockchain, kunstig intelligens m.m. som fokuserer på å kombinere disse til å skape nye verdikjeder, produkter og tjenester. Vi trenger folk som forstår teknologien, men også folk som forstår markedene og de incentivene bak de produktene vi skaper. DNB har derfor et større og større fokus på å kombinere ulike disipliner, og samfunnsøkonomer har en konkret rolle her, ettersom de ofte er veldig flinke på å tenke helhetlig og se det større bildet.

 

Til slutt, har du noen tips til hva en samfunnsøkonomistudent på NTNU bør gjøre for å være relevante for DNB i fremtiden?

I korte trekk,

  • Lær deg programmering.
  • Utfordre deg selv til å utforske de nærliggende/overlappende fagfeltene til samfunnsøkonomi.
  • Vær nysgjerrig – prøv nye ting. Ikke vær redd for å bruke litt tid på et prosjekt du brenner for, en start-up for eksempel, fordi det er vel så god trening i å gjøre den type ting som det er å bruke tre timer ekstra på lesesalen.

I mine øyne så spiller det mindre rolle hva man har studert, men det handler mer om approach, mindset og hvordan man fungerer i gruppe sammen med andre med ulik fagbakgrunn enn deg selv.

 

Skrevet i -