Sommerjobb i BN bank!

 

Hei! BN Bank har et intership-program som kalles Sommerprosjektet. De siste to årene har studenter fra ISØ deltatt på dette. og i år håper de på nye søkere. Dette er en sommerjobb innen analyse og produktutvikling, og er et internship-program som vil være meget lærerikt og nyttig for studenter innen samfunnsøkonomi. De ønsker studenter som er 3-4 år ut i studieløpet, og  jobbannonsen finner dere her:

https://www.bnbank.no/om-oss/organisasjon/karriere/sommerjobb/