Skrive masteroppgave i samarbeid med Vista?

  • Annet
  • Hvor som helst

Nettside Vista Analyse

Frist: 1. mai

Vista Analyse ønsker å bidra til et tettere samarbeid mellom studenter og arbeidsliv. Om du er masterstudent innen samfunnsøkonomi og skal skrive masteroppgave, har du muligheten til å søke stipend hos oss.

Det tildeles opptil tre stipender, hver på 20 000 NOK, til masteroppgaver med relevante problemstillinger. I tillegg tilbyr vi veiledning til masteroppgaven (biveileder – du må ha hovedveileder på universitetet ditt) og kontorplass i et miljø med høy faglig kvalitet.

To apply for this job please visit vista-analyse.no.