Vil du arbeide med å øke kvaliteten på beslutningsgrunnlagene i staten?

  • Fulltidsstilling
  • Oslo

Nettside Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Frist: 18. mai

To apply for this job please visit www.finn.no.