Sommerjobb i BN bank!

  Hei! BN Bank har et intership-program som kalles Sommerprosjektet. De siste to årene har studenter fra ISØ deltatt på dette. og i år håper de på nye søkere. Dette …