FAGDAG VÅR 2017

I samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi og Veidekke ønsker vi i ECONnect å invitere deg til FAGdagen 2017.

Årets FAGdag arrangeres torsdag 6. april og temaet vil være BOLIGMARKEDET. Temaet boligmarkedet er et svært aktuelt tema for dagens samfunnsøkonomer og det er delte meninger om hvor kritisk dagens situasjon er. Vi ønsker å belyse flere sider av dette:

Er det en reell fare for en boligboble i Norge? I så fall, hvor stor er risikoen?

Hvordan ønsker private aktører å møte fremtidens utfordringer?

FAGdagen avsluttes med middag på Tyholttårnet.

Vinnerne av konkurransen som klarte å gjette riktig tema er Jonas Danielsen. Gratulerer!

FAGdagen blir i år som tidligere arrangert i Telenorbygget rett ved Tyholttårenet og det er mulig å ta buss nr. 20, 22 og 67 til Magnus Berrføts veg.

Informasjon om påmeldingen kommer. Vi minner om at påmelding er bindene.

Skrevet i -