Gjesteforelesning med Erling Holmøy

ECONnect og Institutt for samfunnsøkonomi inviterer til gjesteforelesning med Erling Holmøy fra SSB, som har sittet i Brochmann II utvalget. Han skal presentere utvalgets nyeste rapport:

«Integrasjon og tillit – Langsiktige konsekvenser av høy innvandring»

Utvalget har vurdert langsiktige konsekvenser av høy innvandring med særlig vekt på flyktninger. Utredningen belyser innvandringens samfunnsøkonomiske konsekvenser. Videre drøftes det i hvilken grad fortsatt høy innvandring kan komme til å påvirke samhold og tillit i Norge og betydningen av kulturell og verdimessig ulikhet i denne sammenhengen. Utredningen drøfter virkemidlenes treffsikkerhet og kommer med anbefalinger om forbedringer. Til sist presenteres noen overordnede tilnærminger og risikofaktorer knyttet til disse.

Dato: Torsdag 23. mars
Klokken 12.00 – 13.00
Sted: Auditorium D6
Åpent for alle

Foto: SSB.no

Skrevet i -