Gjesteforelesning med Bjørn Skogstad Aamo 29. mars

«Kan utviklingen i boligmarkedet skape en ny finansiell krise? Om erfaringene fra bankkrisen i Norge og den internasjonale finanskrisen»

ECONnect og Institutt for samfunnsøkonomi inviterer til gjesteforelesning med Bjørn Skogstad Aamo. Forelesningen er åpen for alle, og er spesielt relevant for studenter på emnene SØK1012, SØK2005, og SØK2010.

Bjørn Skogstad Aamo er utdannet cand.oecon. fra Universitetet i Oslo 1970. Han var statssekretær i Finansdepartementet i periodene 1973-1979 og 1986-1989, og var statssekretær og stabsleder ved Statsministerens kontor under Gro Harlem Brundtland 1990-1993. Han var direktør i Kredittilsynet (dagens Finanstilsynet) i perioden 1993-2011, og var nylig del av sekretariatet til Produktivitetskommisjonen. Han er i dag professor II i anvendt penge- og kredittpolitikk ved Universitetet i Agder.

Dato: Onsdag 29. mars
Tidspunkt: 08.15-10.00
Sted: Aud D15

Foto: uia.no

 

Skrevet i -