STILLINGSUTLYSNING SSB

Har du lyst å arbeide med IKT- og næringsstatistikk?

Arbeidsoppgåver

 • I første omgang planlegge og gjennomføre undersøkingar knytta til IKT-området: bruk av IKT i hushaldningar, næringsliv og offentleg sektor, Internettmålinga
 • Etter kvart vil det kunne bli aktuelt å gå inn på andre statistikkområder i avdelinga
 • Utvikling, drift, kvalitetssikring og dokumentasjon av statistikkar
 • Tolke resultat og gjere enkle og meir avanserte analysar
 • Presentere resultata i artiklar, tabellar og figurar på ssb.no
 • Noko reising og internasjonal representasjon kan vere aktuelt

Kvalifikasjonar

 • Utdanning på mastergradsnivå, for eksempel siviløkonom, samfunnsøkonom eller sivilingeniør
 • Ønskeleg med erfaring frå å gjennomføre statistiske undersøkingar (krav for rådgivar)
 • Ønskeleg med gode IT-kunnskapar, for eksempel SAS/SPSS eller tilsvarande
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne
 • God i talhandsaming

Utdanningsretning

 • Siviløkonomi
 • Statistikk, ev. IT
 • Samfunnsøkonomi
 • Samfunnsvitskapleg
 • Økonomi
 • Matematikk

Utdanningsnivå

 • Høgskule/universitet, hovudfag/mastergrad

Personlege eigenskapar

 • Ryddig og effektiv
 • Gode samarbeidseigenskapar
 • Evne til sjølvstendig arbeidsinnsats
 • Løysingsorientert
 • Strukturert og målretta
 • Fleksibel og endringsvillig

Vi tilbyr

 • Løn som førstekonsulent/rådgivar (kode 1408/1434) kroner 420 000– 517 700 etter kvalifikasjonar
 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning
 • Lyse og trivelege lokale i Kongsvinger/Oslo
 • Eit godt fagleg miljø som gir gode tilhøve for eigenutvikling
 • Ein kunnskapsrik organisasjon, utfordrande arbeidsoppgåver, og eit hyggeleg og uformelt arbeidsmiljø
 • I SSB ønskjer vi mangfald mellom våre medarbeidarar. For å få til dette, oppmodar vi mellom anna personar med innvandrarbakgrunn til å søke. Som IA-verksemd legg vi tilhøva til rette for personar med nedsett funksjonsevne

Andre opplysningar

 • Reiseaktivitet: Du må rekne med å måtte reise noko i samband med jobben

Lenke til stillingsannonsen:

https://www.webcruiter.no/WcMain/AdvertViewPublic.aspx?oppdragsnr=3557893374&standalone=1&link_source_id=0&hide_back_button=1&culture_id=NB-NO

Skrevet i -