Stillingsutlysning Finanstilsynet

Finanstilsynet utlyser tre stillinger i seksjon for soliditetsregulering, avdeling for bank- og forsikringstilsyn. De ønsker primært masterstudenter i finans og samfunnsøkonomi. Høres dette ut som noe for deg? Følg linken …