Gjesteforedrag ved Tina Søreide

Tina Søreide er utdannet økonom og jurist, og jobber som professor ved Norges Handelshøyskole (NHH). Torsdag 18.oktober kl. 8.30 kommer hun til Dragvoll for å snakke om korrupsjon.

Korrupsjon er et problem vi aldri blir helt kvitt. Økonomer har flere effektive løsninger mot problemet. Noe har fått forme dagens reguleringer mens andre ideer møter motstand hos jurister. I foredraget forteller Søreide om korrupsjon som fenomen, hva som gjøres for å begrense problemet, og hva som er de mest aktuelle problemstillingene med særlig vekt på effektiv håndheving av regler.

Arrangementet finner du også på Facebook.

Skrevet i -