Regelrådet søker samfunnsøkonom

Regelrådet er et statlig forvaltningsorgan som skal bidra til at næringslivet ikke påføres unødvendige kostnader fra nytt eller endret regelverk. Rådets viktigste oppgave er å gi rådgivende uttalelser til forslag til nye lover og forskrifter som berører næringslivet.

Vi søker nå en samfunnsøkonom til fast stilling som førstekonsulent/rådgiver i Regelrådets sekretariat.

Vi ser etter en kandidat med mastergrad i samfunnsøkonomi eller tilsvarende. Det er fint med noe erfaring fra utredningsarbeid og næringsøkonomiske analyser, men nyutdannede kan også søke.

Stillingen gir god anledning til faglig utvikling innen et interessant felt. Kandidaten vil jobbe i grenseflaten mellom forvaltning og næringsliv og følge det faglige samarbeidet internasjonalt på dette feltet. Engasjement for samfunnsoppgaven blir viktig for å trives og lykkes.

Søknadsfristen er 6.2.2019. 

Les mer om Regelrådet på www.regelradet.no, og søk stillingen her: https://3063868792.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4014946297?language=NB&link_source_id=0

Skrevet i -