DNV GL Opportunity Day

DNV GL arrangerer Opportunity Day 28.februar, og etterlyser 10 deltakere fra samfunnsøkonomi og statsvitenskap på 3.-4. trinn!

Dagen vil bestå av caseløsing på tvers av fagbakgrunn. Dette er en unik mulighet til å utvide nettverket, få nye input og diskutere med personer som har ulike innfallsvinkler grunnet ulik faglig bakgrunn.

Påmelding åpner 21.februar kl 12:00. Her gjelder det å være rask!

Skrevet i -