Bedriftspresentasjon med Norfund

Norfund er Norges institusjon for utviklingsfinansiering. Det er et statlig selskap opprettet av stortinget i 1997 som redskap i norsk utviklingspolitikk overfor fattige utviklingsland. Mandag 18. mars skal de holde bedriftspresentasjon klokken 17.15 på Gløshaugen. I denne anledning inviteres samfunnsøkonomistudenter fra 2-5 trinn til å delta. Det er 25 ledige plasser, og påmelding går gjennom  bindeleddets nettsider.

Påmelding åpner 13. mars klokken 1200 her.

Skrevet i -