Maritime Trainee – rekrutteringen av traineer til kull 13

Maritime Trainee ble etablert i 2005 og har vært en stor suksess! Per dags dato har mer enn 230 dyktige traineer gjennomført programmet og bidratt til å utvikle både sine bedrifter og næringen som helhet. De har nå startet rekrutteringen av traineer til kull 13, med oppstart august 2020. De er på jakt etter kandidater med en mastergrad innen teknologi, IT, økonomi og juss, men andre kandidater innen andre studieretninger er også velkomne til å søke. Deltakende bedrifter på kull 13 er: Skuld, DNB, DNV GL, DOF, Höegh LNG, Kongsberg Maritime, Solvang Shipping, Torvald Klaveness, Seadrill, AKerBP og Wikborg Rein. Programmet varer i 18 måneder og i løpet av denne perioden møtes traineene på 5 samlinger i Norge, London og Singapore.

Stillingsannonse:

https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=157305269

Nettside:

https://www.maritimetrainee.no/how-to-apply.

Søknadsfrist 1. oktober.