Velkommen til ECONnect NTNU

  • Koronaviruset

    En melding fra styreleder – Koronaviruset.Hei alle,I lys av situasjonen og i tråd med NTNUs retningslinjer har ECONnect valgt å innstille all sin virksomhet inntil videre.Vi velger også å avlyse alle arrangementer frem til sommeren, og heller planlegge mot neste semester dersom situasjonen endrer seg og vi anser det som hensiktsmessig å starte opp møtevirksomhetRead more about Koronaviruset[…]

    Les mer Koronaviruset