Intervju


Hva er målet ditt med intervju?

Ditt mål med intervjuet bør være å overbevise intervjuer om at du er har evnen til selvrefleksjon. Du må vise at du forstår hvilke styrker og svakheter du har, og hvordan du kan bidra om du får stillingen.

Hvordan foregår intervjuet?

Du blir ofte spurt om å snakke litt fritt om deg selv. Deretter får du noen oppfølgingsspørsmål, disse handler ofte om valg du har tatt eller erfaringer du har opparbeidet deg. Til slutt er det ofte noen faglige spørsmål, eller case. 

Hvordan forberede seg til intervjuet?

Det første du ofte blir spurt om på et intervju er å fortelle litt om deg selv. Bruk den anledningen til å vise at du er en reflektert person som tar bevisste valg. Start for eksempel på VGS og forklar alle valgene du har tatt og motivasjonen bak dem, som leder frem til at du sitter her i dag. Det er en flott måte å fortelle om deg selv.

Det finnes flere spørsmål man kan forberede svar på før et intervju:

-        Fortell om en gang du mislykkes

-        Fortell om dine erfaringer med samarbeid

På nettet er det lett å finne lister med slike spørsmål. Det kan være en veldig god øvelse å skrive ned svar på disse spørsmålene. Boka Case In Point har også veldig mange gode tips til intervjuer.

Når du forbereder deg på slike spørsmål, så tenk på hva du vil vise. Ikke være redd for å vise frem dine aller dårligste sider. Alle har dårlige sider, og det vet arbeidsgiver. Men bruk historiene dine på å vise at du er bevisst på disse sidene ved deg selv, og at du aktivt arbeider med å forbedre dem. Det er mye tryggere å ansette noen som kjenner sine svakheter og jobber med dem, enn noen som ikke tør trekke frem en eneste reell svakhet.

Eksempel:

Min dårligste egenskap er at jeg ofte overkjører andre. Jeg tenker raskt og ønsker å holde et høyt tempo. Dette gjør at flere av mine venner (som ofte er smartere enn meg, men tar seg mer tenketid), ikke får kommet med innspill. Derfor har jeg begynt å starte idemyldring med at alle tenker alene i noen minutter før vi hører alles mening.

Slik viser jeg at jeg vet hvor jeg sliter, men at jeg aktivt jobber med det.