FAGuka 2020

På tross av et krevende år, gjennomførte ECONnect i uke 42, den årlige FAGuka. Etter et spesielt semester, særlig for førsteårsstudentene, er vi glade for at det ble mulig med fysiske arrangementer. Med aktuelle og spennende arrangementer, og gjennomgående godt oppmøte, ble FAGuka suksess. Makrotrender, 5G-teknologi og fondsforvaltning er noen av områdene vi var innom.

I tillegg fikk vi for førte gang prøvd oss på digitale arrangementer. Premieren ble et webinar om det amerikanske helsesystemet med MIT Professor, Jonathan Gruber. FAGuka ble avsluttet med en digital bedriftspresentasjon, fra to tidligere samfunnsøkonomistudenter ved NTNU.

Vi håper studentene fikk utbytte av årets FAGuke, og takker for deltakelsen!

 

Øystein Sand

Ansvarlig for FAGuka 2020