Stillingsutlysning hos TØI

TØI søker en medarbeider til forskningsområdet samfunnsøkonomiske analyser. Søknadsfrist: 10. november 2019 Link for mer informasjon:   https://www.toi.no/samfunnsokonomiske-analyser/forsker-til-fagfeltet-samfunnsokonomiske-analyser-article35857-1648.html?fbclid=IwAR2G2ssvv2yTHAD-RMq7imMOsV3qpMASZJNewDhBRZQCx2mHwRWet1h25eQ