Deloitte Corporate Finance

M&A, Finance, Corporate Finance, Konsulent.Would you like to be part of a leading M&A advisory team? At Deloitte Corporate Finance you will be engaged in a wide variety of exiting M&A …

Samfunnsøkonom Finansdepartementet

 Siviløkonom /samfunnsøkonom/statsviter(førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver) Virker det interessant å ha hovedansvar for alle saker under ett departement og å vurdere økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser av forslag om ny politikk fra dette departementet?Om stillingenDu vil …

Studentengasjement for økonomer

Studentengasjement for økonomerOm engasjementetFinansdepartementet tilbyr ett til tre lønnede engasjementer for økonomistudenter med oppstart i begynnelsen av januar 2021 og med en varighet på 5-6 uker. Kortere opphold kan vurderes.Arbeidsoppgavene …

Eksperter i team

Eksperter i teamØnsker du en deltidsjobb ved siden av studiene som gir attraktiv arbeidserfaring?Eksperter i Team ansetter nå læringsassistenter for studieåret 2020/21, og inviterer deg til å søke! Eksperter i Team …

Menon søker flere samfunnsengasjerte økonomer

Menon søker flere samfunnsengasjerte økonomer Menon søker økonomer med sterke analytiske evner og samfunnsengasjement. Stillingen er aktuell for nyutdannede, og for deg med relevant arbeidserfaring fra offentlig forvaltning, akademia eller …

Turing Talent Tech Careers

Turing Talent Tech Careers Programme is a job programme designed for ambitious technologists, typically with 2-10 years work experience, who are seeking opportunities to further their careers and increase their professional …

Stillingsutlysning hos TØI

TØI søker en medarbeider til forskningsområdet samfunnsøkonomiske analyser. Søknadsfrist: 10. november 2019 Link for mer informasjon:   https://www.toi.no/samfunnsokonomiske-analyser/forsker-til-fagfeltet-samfunnsokonomiske-analyser-article35857-1648.html?fbclid=IwAR2G2ssvv2yTHAD-RMq7imMOsV3qpMASZJNewDhBRZQCx2mHwRWet1h25eQ  

Ny stillingsutlysning hos FFT

Interesserer du deg for forsvars- og sikkerhetspolitikk? FFT har nok en ny stilling ute!  Forsvarets forskningsinstitutt søker økonomer som vil jobbe med analyse og utvikling for Forsvaret.  Stillingen passer for deg …