Studentengasjement for økonomer

Studentengasjement for økonomerOm engasjementetFinansdepartementet tilbyr ett til tre lønnede engasjementer for økonomistudenter med oppstart i begynnelsen av januar 2021 og med en varighet på 5-6 uker. Kortere opphold kan vurderes.Arbeidsoppgavene …

Eksperter i team

Eksperter i teamØnsker du en deltidsjobb ved siden av studiene som gir attraktiv arbeidserfaring?Eksperter i Team ansetter nå læringsassistenter for studieåret 2020/21, og inviterer deg til å søke! Eksperter i Team …

Menon søker flere samfunnsengasjerte økonomer

Menon søker flere samfunnsengasjerte økonomer Menon søker økonomer med sterke analytiske evner og samfunnsengasjement. Stillingen er aktuell for nyutdannede, og for deg med relevant arbeidserfaring fra offentlig forvaltning, akademia eller …

Koronaviruset

En melding fra styreleder – Koronaviruset.Hei alle,I lys av situasjonen og i tråd med NTNUs retningslinjer har ECONnect valgt å innstille all sin virksomhet inntil videre.Vi velger også å avlyse …

Turing Talent Tech Careers

Turing Talent Tech Careers Programme is a job programme designed for ambitious technologists, typically with 2-10 years work experience, who are seeking opportunities to further their careers and increase their professional …

Stillingsutlysning hos TØI

TØI søker en medarbeider til forskningsområdet samfunnsøkonomiske analyser. Søknadsfrist: 10. november 2019 Link for mer informasjon:   https://www.toi.no/samfunnsokonomiske-analyser/forsker-til-fagfeltet-samfunnsokonomiske-analyser-article35857-1648.html?fbclid=IwAR2G2ssvv2yTHAD-RMq7imMOsV3qpMASZJNewDhBRZQCx2mHwRWet1h25eQ  

Er du student på masternivå og nysgjerrig på mulighetene i maritim næring? Lurer du på hvordan en av Norges største og eldste næringer jobber med grønn omstilling og digitalisering? Da …

Bedriftspresentasjon med Norfund

Norfund er Norges institusjon for utviklingsfinansiering. Det er et statlig selskap opprettet av stortinget i 1997 som redskap i norsk utviklingspolitikk overfor fattige utviklingsland. Mandag 18. mars skal de holde bedriftspresentasjon klokken …

DNV GL Opportunity Day

DNV GL arrangerer Opportunity Day 28.februar, og etterlyser 10 deltakere fra samfunnsøkonomi og statsvitenskap på 3.-4. trinn! Dagen vil bestå av caseløsing på tvers av fagbakgrunn. Dette er en unik …