Hva er målet ditt med intervju?

Ditt mål med intervjuet bør være å overbevise intervjuer om at du er har evnen til selvrefleksjon. Du må vise at du forstår hvilke styrker og svakheter du har, og hvordan du kan bidra om du får stillingen.

Hvordan foregår intervjuet?

Du blir ofte spurt om å snakke litt fritt om deg selv. Deretter får du noen oppfølgingsspørsmål, disse handler ofte om valg du har tatt eller erfaringer du har opparbeidet deg. Til slutt er det ofte noen faglige spørsmål, eller case. 

Hvordan forberede seg til intervjuet?

Det første du ofte blir spurt om på et intervju er å fortelle litt om deg selv. Bruk den anledningen til å vise at du er en reflektert person som tar bevisste valg. Start for eksempel på VGS og forklar alle valgene du har tatt og motivasjonen bak dem, som leder frem til at du sitter her i dag. Det er en flott måte å fortelle om deg selv.

Det finnes flere spørsmål man kan forberede svar på før et intervju:

-        Fortell om en gang du mislykkes

-        Fortell om dine erfaringer med samarbeid

Nedenfor finner du flere nyttige spørsmål. Det kan være en veldig god øvelse å skrive ned svar på disse spørsmålene. Boka Case In Point har også veldig mange gode tips til intervjuer.

Når du forbereder deg på slike spørsmål, så tenk på hva du vil vise. Ikke være redd for å vise frem dine aller dårligste sider. Alle har dårlige sider, og det vet arbeidsgiver. Men bruk historiene dine på å vise at du er bevisst på disse sidene ved deg selv, og at du aktivt arbeider med å forbedre dem. Det er mye tryggere å ansette noen som kjenner sine svakheter og jobber med dem, enn noen som ikke tør trekke frem en eneste reell svakhet.

Eksempel:

Min dårligste egenskap er at jeg ofte overkjører andre. Jeg tenker raskt og ønsker å holde et høyt tempo. Dette gjør at flere av mine venner (som ofte er smartere enn meg, men tar seg mer tenketid), ikke får kommet med innspill. Derfor har jeg begynt å starte idemyldring med at alle tenker alene i noen minutter før vi hører alles mening.

Slik viser jeg at jeg vet hvor jeg sliter, men at jeg aktivt jobber med det.

Hva slags spørsmål kan du få?

Følgende spørsmål er hentet fra reelle intervjusituasjoner hos DNB Markets, Nordea Markets, Norges Bank, Finansdepartementet, Oslo Economics, Accenture, Kommunalbanken, KLP Kapitalforvaltning, Deloitte og Menon Economics.

Personlige spørsmål

 • Hvorfor har du søkt denne stillingen?
 • Kan du fortelle litt om deg selv?
 • Hva gjør du på fritiden?
 • Hvordan ville du beskrevet din personlighet?
 • Hvordan liker du å jobbe?
 • Hvilke mennesker er det du ikke kommer overens med?
 • Hvordan ser en vanlig dag ut for deg?
 • Hvilke bedrifter ville du jobbet for hvis ikke denne?
 • Hvordan håndterer du nederlag?
 • Hvilke fag liker du best?
 • Hvilke fag liker du minst?
 • Hva ville du studert hvis du måtte velge noe annet?
 • Fortell om noen vanskelige valg du har tatt
 • Hvordan håndterer du stress?
 • Fortell om en situasjon hvor du har personlig måttet ofre deg i gruppesammenheng for å oppnå et resultat
 • Har du noen søsken? Hvordan er deres personlighet sammenlignet med din? (Merkelig spørsmål, men ja)
 • Med din CV ville du passet bedre hos x, hvorfor har du da søkt denne stillingen?
 • Vil du si at resultatene dine kommer av intelligens eller hardt arbeid?
 • Vi ser at du har jobbet med x, kan du fortelle oss litt om denne erfaringen?
 • Kan du gå igjennom CVen din for oss?
 • Diskusjon om resultater fra personlighetstest

Tekniske spørsmål

 • Hva synes du om dagens boligmarked? (Norges Bank)
 • Hva synes du om boliglånsforskriften? (Norges Bank)
 • Tror du det er en boble i boligmarkedet? (Norges Bank)
 • Kan du fortelle oss hva styringsrenten er, og hvilke mekanismer den fungerer igjennom? (Norges Bank)
 • Hvordan er gjeldssituasjonen i Eurosonen? (DNB Markets, Makroavdelingen)
 • I hvilke situasjoner ville du brukt finanspolitikk istedenfor pengepolitikk, og omvendt? (DNB Markets, Makroavdelingen)
 • Tror du den amerikanske sentralbanken er politisk uavhengig (etter Trumps kommentarer om Fed)? Hva er fordelene og ulempene ved det? (DNB Markets)
 • Hvorfor har rentenivået i verden generelt avtatt de siste 100 årene? (DNB Markets, Makroavdelingen)
 • Hvorfor er kronekursen svak? (Nordea Markets)
 • Hvordan vil en svak kronekurs påvirke norsk økonomi? (Nordea Markets)
 • Hvis du får beskjed om å følge et indeksfond samtidig som en viss andel av indeksfondet må tas ut av etiske hensyn, hvordan ville du gjort det? (KLP Kapitalforvaltning)
 • Hvordan kan du se om to eller flere aksjepriser beveger seg i samme retning? (KLP Kapitalforvaltning)
 • Hvordan vil et uforventet prissjokk påvirke norsk økonomi? (Finansdepartementet)
 • Hva synes du om årets statsbudsjett? (Finansdepartementet)
 • Hvordan ville du funnet renter på ulike obligasjoner når du har renter på andre obligasjoner med visse løpetider? (Kommunalbanken)
 • Hvordan ville du verdsatt en swapkontrakt? (Case med Kommunalbanken)
 • Vi har opplevd at etterspørselen etter forbrukslån har steget betydelig. Hvordan bør Deloitte posisjonere seg i dette markedet? (Deloitte Risk Advisory)
 • Hvorfor faller prisen på en obligasjon når renten går opp? (DNB Markets, Renteavdelingen)
 • Kan du tolke denne koden for oss (VBA kode, fikk spørsmålet grunnet programmeringserfaring)? (DNB Markets, Renteavdelingen)
 • Caseoppgave om valutarisiko og finansielle instrumenter (DNB Markets, Renteavdelingen)
 • Hva tror du vil prege de ulike markedene utover høsten? (DNB Markets, Renteavdelingen)
 • Hvis ettårsrenten i dag er 2% og toårsrenten 3%, hva er ettårsrenten om ett år? (DNB Markets, Renteavdelingen)
 • Case om kost/nytte analyse og skattereform (Menon Economics)
 • Hvilke problemstillinger rundt statens pensjonsfond finner du interessant? (Finansdepartementet, AFF)
 • Her er en oversikt over porteføljesammensetningene til ulike fond, har du en forklaring på hvorfor SPU skiller seg ut her? (Finansdepartementet, AFF)
 • På hvilken måte kan SPUs investeringshorisont støtte opp mot mandatet om ansvarlig forvaltning? (Finansdepartementet, AFF)

Ledige stillinger

Her finner du ledige stillinger som er relevante for studenter på samfunnsøkonomi og finansiell økonomi ved NTNU.

CV

Hva er målet med en CV og hvordan bør du strukturere den?

Søknad

Hvordan skal du overbevise arbeidsgiver om at du er rett person for jobben?

Case

Hva er egentlig case og hvordan kan man forberede seg på det?