Om ECONnect

ECONnect er fagutvalget for studenter ved Institutt for samfunnsøkonomi på NTNU.

Vi arbeider for økt realkompetanse blant våre studenter, samt en tettere kontakt mellom dem og næringslivet. Vår hovedoppgave er å fremme våre studenter som attraktive arbeidstakere for næringslivet og vårt mål er å skape en arena der bedrifter kan profilere seg overfor våre studenter slik at rekrutteringen blir mer målrettet. Dette gjør vi ved å arrangere bedriftspresentasjoner, FAGDAG, gjesteforelesninger og FAGUKA m.m.

ECONnect er en aktiv organisasjon som over tid har bygget en sterk relasjon med våre 600 studenter innen samfunnsøkonomi, finansiell økonomi og politisk økonomi. Resultatet er gjennomgående godt oppmøte av engasjerte studenter på arrangementer i vår regi. Vi tilbyr en virkningsfull måte for bedrifter å profilere seg som potensielle arbeidsgivere overfor økonomistudenter ved NTNU.

Til Studenter; vi legger og ut tidligere eksamensbesvarelser under siden “faktor” her på nettsiden.

Foto: Eghe Avent

Mer om ECONnects arrangement

Hva er en bedpres?

Bedpres er en forkortelse for bedriftspresentasjon, og innebærer at en bedrift kommer og presenterer seg for studentene. For bedriften er dette en mulighet til å profilere seg overfor studentene og til å skape interesse blant aktuelle jobbsøkere. Under presentasjonen kan bedriften holde alt fra et lite foredrag om hva de driver med og hva en samfunnsøkonom kan bidra med hos dem, til en framstilling av et typisk prosjekt de jobber med.

For oss studenter gir en bedriftspresentasjon en nyttig innsikt i arbeidslivet og er med på å tydeliggjøre næringslivets behov for vår kompetanse. 

Videre er det vanlig med bespisning som skaper en god arena for bedriften og studentene til å prate i en mindre formell setting.

 

Hva er FAGDAGEN?

FAGDAGEN er en dag der studenter fra våre studieprogrammer politisk økonomi, finansiell økonomi og samfunnsøkonomi inviteres til en dag fylt med faglig innhold. Et tema er satt i forkant og det inviteres ledende økonomer, professorer og andre spennende personligheter med god kunnskap rundt det aktuelle temaet. Dagen arrangeres av ECONnect i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi (ISØ) og formålet er å rette et større fokus på viktige temaer innenfor samfunnsøkonomi og finans. 

FAGDAGER er svært populær, og trekker de mest engasjerte og faglige interesserte blant våre studenter.

 

 

Hva er FAGUKA?

FAGUKA er en uke (5 dager) tidlig i høstsemesteret som arrangeres av ECONnect i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi (ISØ). Det er et bredt og inkluderende arrangement som er åpent for studenter fra alle trinn innen ISØs tre studieretninger; finansiell økonomi, politisk økonomi og samfunnsøkonomi. Formålet er å motivere og engasjere studentene våre ved å trekke klare sammenhenger fra undervisningen til det aktuelle nyhetsbildet. Dette gjør vi ved å sette et tett program med faglig fokus på dagsaktuelle temaer innen samfunnsøkonomi og finans. Vi inviterer til blant annet bedriftspresentasjoner, gjesteforelesninger og kurs i løpet av denne spennende uken!