Åpen søknad

 • Annet
 • Kjeller

Nettside Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Frist: Løpende

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) utvikler teknologi og kunnskap for at Norge skal ha et effektivt og relevant forsvar, et sikkert samfunn og en konkurransedyktig forsvarsindustri. FFI er en vesentlig bidragsyter til utformingen av fremtidens forsvar.

Innen forsvarsøkonomi vil du få mulighet til å komme med viktige faglige bidrag knyttet til hvordan Forsvaret bruker pengene sine. Vi jobber i team tett opp mot oppdragsgiverne våre i forsvarsledelsen. Felles for våre forskningsprosjekter er at de handler om forsvarsøkonomi, bruken av knappe ressurser i Forsvaret. Her ser vi at gode beslutningsunderlag kan utgjøre en stor forskjell.

Vår jobb er å gi råd til forsvarssektorens øverste ledelse. Rådene vi gir er basert på analyser og forskning innenfor temaer som modernisering og effektivisering, logistikk og investeringsportefølje og balansen mellom forsvarsstrukturen og tilgjengelige ressurser. Analysene våre er i hovedsak kvantitative, men vi gjør også kvalitative analyser.

Vi ser etter deg som er selvdreven, analytisk og har gode samarbeidsevner. Du blir motivert av å bryne deg på problemstillinger som krever at du tenker bredt og nytt. Hos oss jobber man med anvendt forskning, og vi ser derfor etter personer som har et genuint ønske om kompetanseutvikling og faglig fordypning.

Vi kan tilby:

 • Samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Et ungt, ambisiøst, sosialt og spennende fagmiljø
 • Mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag og få gjennomslag for egne idéer
 • Gode muligheter for faglig fordypning og kompetanseutvikling gjennom videreutdanning, kurs og sertifiseringer
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet for hjemmekontor

Eksempler på arbeidsoppgaver og studier:

 • Innhente, bearbeide og analysere data som grunnlag for utarbeidelse av råd og anbefalinger til sektorens ledelse
 • Studere Forsvarets ressursbruk og identifisere de viktigste kostnadsdriverne og usikkerhets- og risikofaktorene
 • Studere forsvarssektorens humankapital og det militære arbeidsmarkedet (arbeidsmarkeds- og adferdsøkonomi)
 • Gjennomføre studier av investeringsprosjekter og -porteføljen
 • Gjennomføre studier av Forsvarets støttevirksomhet

FFI er et tverrfaglig institutt og har hvert år rundt 60 sommerjobber innen flere fagområder – også økonomi. Mange av studentene skriver senere en masteroppgave med veiledning fra oss. Du finner informasjon om sommerjobber og studentoppgaver på nettsiden vår. Søknadsfrist for sommerjobb er 15. november.

Vi er om lag 30 forskere som jobber med økonomi, og vi er alltid på utkikk etter dyktige kolleger. Vi er interesserte i både kandidater som er nyutdannet eller har noen år med erfaring. Send oss gjerne en åpen søknad, og dette vil bli evaluert fortløpende.

To apply for this job please visit www.ffi.no.