Er du samfunnsøkonom eller siviløkonom med interesse for samfunnsutviklinga, som evnar å sjå viktige politikkområder, som familiepolitikken, i ein større samfunnsøkonomisk kontekst?

Tidsfristen har utløpt for denne utlysningen.