Vil du bli en del av Norges fremste forskningsmiljø innen transport og mobilitet? Transportøkonomisk institutt søker en engasjert forsker innen persontransport, markedsanalyse og governance

  • Fulltidsstilling
  • Oslo

Nettside Transportøkonomisk institutt

Frist: 18. juni

To apply for this job please visit www.finn.no.